Drie veelgestelde vragen over de bipolaire stoornis

Mensen die een bipolaire stoornis hebben, maken episoden door waarin zij overdreven uitgelaten en vol energie zijn, maar kunnen ook episoden van extreme somberheid en depressie meemaken. Waar de meeste mensen vrij vlak zijn in hun emoties en stemmingen, is dit bij mensen met een bipolaire stoornis wat grilliger.

Veel mensen weten wel wat een bipolaire stoornis is, maar hebben geen duidelijk beeld van deze psychische aandoening. Om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid is over de bipolauire stoornis, worden er in dit artikel drie veelgestelde vragen over deze aandoening beantwoord.

Vraag 1: wat is het verschil tussen de bipolaire stoornis en een manisch depressieve stoornis?

Antwoord: de bipolaire stoornis is in feite gewoon de nieuwe benaming voor de manisch depressieve stoornis. De namen worden door elkaar gebruikt, maar het gaat in feite om dezelfde stoornissen. Er is dan ook geen verschil tussen de bipolaire stoornis en de manisch depressieve stoornis.

Vraag 2: hoe wordt de bipolaire stoornis behandeld?

Antwoord: de bipolaire stoornis is chronisch, maar wel goed te behandelen. De basis van de behandeling bestaat uit een combinatie van medicijnen en psycho-educatie. Ook staan interventies op het vergroten van het zelfmanagement centraal, waarbij de patiënt bijvoorbeeld leert om een noodplan te maken om een volgende episode te voorkomen. Een patiënt met bipolaire stoornis moet gedurende het hele leven goed begeleid worden door diverse experts.

Vraag 3: kun je genezen van een bipolaire stoornis?

Antwoord: het is niet mogelijk om te genezen van een bipolaire stoornis, aangezien het om een chronische ziekte gaat. Echter, met de juiste behandeling kunnen de hevige pieken en dalen van de stoornis wel voorkomen worden. Zo is de bipolaire stoornis draaglijker en merken patiënten minder dat ze te maken hebben met een chronische ziekte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>